Reglement Bemiddelingscommissie

Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis®

 

Dit Bemiddelingsreglement van de Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis® treden in werking per 1 november 2017.
Dit reglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.


Artikel 1
Dit reglement regelt de bemiddeling in geschillen met deelnemers van de Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis® , welke voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden waarin de bemiddelingsregeling is opgenomen


Artikel 2
Het verzoek tot bemiddeling kan slechts worden gedaan indien partijen in onderling overleg niet tot een oplossing van het geschil hebben kunnen komen. Het verzoek tot bemiddeling moet worden ingediend zo spoedig mogelijk nadat gebleken is dat een oplossing in onderling overleg niet meer mogelijk is.


Artikel 3
Het verzoek tot bemiddeling kan slechts worden gedaan indien de klacht eerst bij de keurmerkdeelnemer is geuit binnen een periode van 1 maand nadat de oplevering waarover het geschil bestaat, heeft plaatsgevonden, dan wel binnen een periode van 1 maand na het bekend worden van het feit, waarover het geschil is ontstaan.


Artikel 4
Het verzoek tot bemiddeling dient digitaal of schriftelijk te worden ingediend en vergezeld te gaan van alle beschikbare bewijsstukken. Het verzoek tot bemiddeling kan worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis, Postbus 172 te 6580 AD Malden.


Artikel 5
Aan een bemiddeling, die telefonisch en waar nodig schriftelijk plaatsvindt, zijn geen kosten verbonden. Indien een technisch onderzoek, al of niet ter plaatse, noodzakelijk is alvorens er een bemiddelingsvoorstel kan worden uitgebracht, zal dat onderzoek worden verricht door een onafhankelijk expertisebureau. De kosten hiervoor, inclusief eventuele reis- en/ofverblijfkosten, komen voor rekening van de partij die opdracht geeft tot een dergelijk onderzoek.


Artikel 6
In alle gevallen waarin zulks naar het oordeel van de bemiddelaar mogelijk is, wordt de bemiddeling afgesloten met een bemiddelingsvoorstel.


Artikel 7
De termijn waarbinnen de bemiddeling wordt afgerond bedraagt maximaal 3 maanden, tenzij bijzondere omstandigheden verlenging van deze termijn noodzakelijk maken.


Artikel 8
Wanneer een bemiddeling niet leidt tot het voor de consument gewenste resultaat dan kan deze zich wenden tot de Geschillencommissie. Over de toedeling van onderzoekskosten die tijdens de bemiddelingsfase in overleg met de Stichting zijn gemaakt, kan de Geschillencommissie op verzoek van (een van) partijen uitspraak doen.